Libraría

Galiza contra un sistema cruel e corrupto

Acto público organizado polo Bloque Nacionalista Galego (BNG) no Teatro Principal de Pontevedra o 21 de febreiro de 2013

Intervencións de Luís Bará, Carme Da Silva e Miguel Anxo Fernández Lores

Calendario agasallo de “Terra e Tempo Dixital” para os nosos leitores

Calendario do ano 2013, agasallo de “Terra e Tempo Dixital” para as nosas lectoras e lectores realizado e cedido por xentileza do noso máis habitual fotógrafo, Xaquín Soliño.

Apontamentos comparativos e comentados sobre a reforma laboral

Real decreto-lei 3/2012. Reforma Laboral.

Apontamentos comparativos e comentados sobre a reforma laboral (febreiro 2012).

Elaborado pola Asesoría Xurídica Unión Local de Verín da Confederación Intersindical Galega (CIG).

Sumario:

1. Intermediación laboral.
2. Formación Profesional Para o Emprego.
3. Contratación.
4. Modificación das condicións de traballo.
5. Modificación da negociación colectiva.
6. Extincións dos contratos de traballo.
7. Conciliación vida laboral, familiar e persoal. Vacacións.

Programa Electoral do BNG. Eleccións Nacionais 2012

O programa estrutúrase partindo dos seguintes puntos:

I. Limiar

II. Confianza nas capacidades de galiza. a necesidade de soberania para o desenvolvemento económico e o beneficio das maiorías sociais

III. O modelo social que queremos: emprego, benestar e servizos públicos

IV. Con poder para defender o noso

V. Restaurar a democracia e avanzar nas liberdades