Descarga por artigos

Para subscribirse á revista Terra e Tempo e recibir a nosa revista en formato papel, debes descargar e cubrir o formulario de subscrición e enviárnolo por correo postal ao enderezo que figura no pé do formulario.

Revista Terra e Tempo nº 153-154

Xaneiro-Xuño de 2010

Bautista Álvarez “Autonomías á rapañota” – Xoán Carlos Garrido e Marga do Val entrevistan a Xosé Neira Vilas – Alberte Branco Casal “A política agroforestal e os incendios na Galiza. Unha achega crítica sobre a situación actual do monte galego” – Samir Amin “A traxectoria do capitalismo histórico e a vocación tricontinental do marxismo” – Carlos L. Bernárdez “As estratexias de representación na obra plástica de Luís Seoane” – María Antonia Pérez Rodríguez “Unha análise de contido da plástica de Luís Seoane” – Ana María Rúa Souto “Rosalía de Castro: Pensadora galega” – Jorge Alberto Kreyness “Crise e agresividade no imperialismo de hoxe” – Lois Diéguez “Itinerario portugués Inés de Castro. A outra viaxe” – DOSSIER CARVALHO CALERO: Pilar Pallarés “Unha lembranza en tres tempos” – María Pilar García Negro e Xoán Carlos Garrido Couceiro entrevistan a Margarida Carballo María Victoria Carballo” – Manifesto publicado en 1933: “Aos escolares; aos universitarios; aos galegos” – Transcrición da entrevista realizada no ano 1980 “Entrevista radiofónica a Carvalho Calero en RNE” – Entrevista xornalística publicada en 1990 “Carvalho Calero: a palabra viva dun intelectual inmorrente”

Bautista Álvarez - Piove, porco mercato

Bautista Álvarez - Piove, porco mercato

Carta do Presidente

Descargar PDF
Bernardo Valdês Paços - Uniom europeia: novos passos na centralizaçom do poder político ao serviço do capital

Bernardo Valdês Paços - Uniom europeia: novos passos na centralizaçom do poder político ao serviço do capital

Economía

Descargar PDF
César Mosqueira Lourenzo - O plan de ordenación do litoral como exemplo

César Mosqueira Lourenzo - O plan de ordenación do litoral como exemplo

Economia

Descargar PDF
Mónica Pazos Martínez - A mensaxe nacionalista de Ramón Otero Pedraio

Mónica Pazos Martínez - A mensaxe nacionalista de Ramón Otero Pedraio

Cultura

Descargar PDF
Rodolfo Raúl Hachén - Arredor do dereito de autodeterminación lingüística dos Pobos Orixinarios de Arxentina

Rodolfo Raúl Hachén - Arredor do dereito de autodeterminación lingüística dos Pobos Orixinarios de Arxentina

Cultura

Descargar PDF
Xoán Carlos Garrido Couceiro - Pensar a Uxío Novoneyra

Xoán Carlos Garrido Couceiro - Pensar a Uxío Novoneyra

Pensamento

Descargar PDF
Kathleen March - Voces disidentes. O imperio Americano

Kathleen March - Voces disidentes. O imperio Americano

Internacional

Descargar PDF
Duarte Correa Piñeiro - Perspectivas de futuro inmediato en América Latina

Duarte Correa Piñeiro - Perspectivas de futuro inmediato en América Latina

Internacional

Descargar PDF
Óscar Fernández Refoxo - Primeiro Simposio sobre Prisciliano

Óscar Fernández Refoxo - Primeiro Simposio sobre Prisciliano

Dossier Prisciliano

Descargar PDF
Xosé Chao Rego - Prisciliano, texto e contexto, anos 379-385

Xosé Chao Rego - Prisciliano, texto e contexto, anos 379-385

Dossier Prisciliano

Descargar PDF
Francisco Carballo - Cristianismo na Gallaecia, S. IV

Francisco Carballo - Cristianismo na Gallaecia, S. IV

Dossier Prisciliano

Descargar PDF
Victorino Pérez Prieto - Prisciliano e a Xeración

Victorino Pérez Prieto - Prisciliano e a Xeración "Nós"

Dossier Prisciliano

Descargar PDF
Millán Picouto - Prisciliano en Tréveris

Millán Picouto - Prisciliano en Tréveris

Dossier Prisciliano

Descargar PDF
Marcos Maceira Eiras - Manuel Vázquez Cabo - O priscilianismo: un movemento sociopolítico da Galiza

Marcos Maceira Eiras - Manuel Vázquez Cabo - O priscilianismo: un movemento sociopolítico da Galiza

Dossier Prisciliano

Descargar PDF