Libraría

Moncho Reboiras: O nacionalismo galego nos anos 70

Libro editado en papel pola Fundación Bautista Álvarez en Agosto de 2009 (xa esgotado), en homenaxe á súa figura e cadrando coa declaración oficial, feita polo Goberno español, na que se lle recoñece como vítima do franquismo, restituíndo -agora xa nun plano formal- a súa figura como mártir galego.

Escriben no libro: Francisco Carballo, Manuel Reboiras, Francisco Rodríguez, Ramón Muñiz, Marisa Vázquez, Xosé Moa, Lois Diéguez, Elvira Souto, Xosé Salvadores, Francisco Luís R. Guerreiro, Xoán López, Margarita Ledo, Fernando Souto, Xosé Lois Ríos, Francisco Xabier Alonso, Inácio Hernando, Alfredo S. Canal, Manuel Fernández, Saleta Goi, Xosé Lois Ledo, Nemésio Barxa, Marisol García, Manuel Mera, Marisa Canto e Bautista Álvarez.

Bautista Álvarez: 40 anos da UPG, 40 preguntas

En datas próximas á celebración do 40º aniversario da fundación da Unión do Povo Galego, en Xullo de 2004, entrevistamos a Bautista Álvarez, utilizándomos un cuestionario que, desde 1964 aos nosos días, interrogase sobre aspectos centrais da diacronía da UPG, do seu cofundador e, en definitiva, da xeira do nacionalismo ao longo destes anos. A edición impresa do libro está esgotada.

Homenaxe Nacional a Bautista Álvarez. 50 anos de militancia nacionalista

O xantar é no Restaurante “Pórtico”, en Cacheiras, Teo, o sábado 2 de marzo de 2013.

– A hora de recibimento con música será a partir das 14:00 horas e o xantar comezará as 14:30 horas.

– Prezo 25 €.Para calquera dúbida o teléfono de contacto é o 981 57 02 65.