Libraría

IV Xornadas Lois Obelleiro, Rianxo, 2011

Programa Electoral do BNG para as Xerais 2011

O programa está dividido nos seguintes puntos:

I. Limiar
II. o contexto da crise económica
1. unha crise de modelo económico e social
2. o fracaso da construción neoliberal de europa
III. o traballo do bng nas cortes xerais en defensa das conquistas sociais e a prol dos sectores produtivos de galiza
IV. a alternativa do bng en defensa das maiorías sociais e dos sectores produtivos de galiza.
1. unha alternativa á sustentabilidade das finanzas públicas
2. unha alternativa para a creación e estabilidade no emprego
4. unha alternativa para os sectores produtivos
5. unha alternativa para a sustentabilidade ambiental
6. unha alternativa para fomentar a diversidade na política lingüística, cultural, educativa e deportiva
7. unha alternativa para garantir a democracia, aumentar a transparencia e estender os dereitos cívicos
8. unha alternativa para avanzar no autogoberno de galiza
9. unha alternativa a prol da paz e da legalidade internacional

Decreto do carbón. Unha información necesaria

Documento explicativo realizado pola Federación de Químicas e Enerxía / Federación do Metal. Os apectos tratados máis importantes son os seguintes:

– Real Decreto 134/2010 – 1º Real Decreto
– Real Decreto 1221/2010 – 2º Real Decreto
– Impacto destes Reais Decretos no emprego en Galiza
– Exclusión das centrais de carbón importado e ciclo combinado
– Galiza: quen é contrario ao Decreto e quen xera confusión social
– Conclusión e Proposta de modificación do Real Decreto da CIG

Folla de subscrición á revista Terra e Tempo