Libraría

Nación e sistemas de financiamento. Análise elaborada por Xosé Díaz Díaz

Nova análise de Xosé Díaz Díaz sobre a Nación e sistemas de financiamento.

Galiza nos orzamentos do Estado 2017. Análise elaborada por Xosé Díaz Díaz

Apuntamentos sobre o Proxecto de Lei dos Orzamentos Xerais do Estado para 2017 e os investimentos. Análise elaborada por Xosé Díaz Díaz

12 de agosto 2016 Proclamamos a nosa fidelidade á causa do povo [Discursos]

Discursos pronunciados na Homenaxe da Unión do Povo Galego a Moncho Reboiras (Ferrol, 12 de agosto de 2016)

Intervencións de Manuel Polo, Antía Ínsua e Néstor Rego

12 de agosto de 2014 O máis grande tributo a Reboiras é a vitoria [Discursos]

Discursos pronunciados na Homenaxe da Unión do Povo Galego a Moncho Reboiras (Ferrol, 12 de agosto de 2014)

Intervencións de Andrea Martíns, Iván Rivas, Néstor Rego e intervención musical-poética de Paco Montero.