Artigos de Xoán Carlos Garrido Couceiro

Perfil do colaborador
Outras colaboracións

Chato Galante, madrileño, galego, humano

Chegou a nova da morte de Chato Galante polo coronavirus e non puiden evitar lembrarme de quen nos acusaba de Madridfobia por criticar o xeito tan incompetente de xestionar o andazo que o levou por diante. Madridfobia nós que tanto quixemos a madrileños como Chato? En calquera caso, españolfobia, se é que en algo se […]

(0)

O epistemicidio na Galiza (II)

Dicía Vicente Risco: “Universidade galega! Eu quixera saber que é o que ten de galega a nosa Universidade: nin a lingua, nin a literatura, nin a historia, nin a xeografía, nin a economía, nin os costumes xurídicos, nin ningún dos aspectos da vida galega é alí obxecto de ensino”. E pasaron cen anos desde que […]

(0)

O epistemicidio na Galiza

Con motivo do 75 aniversario do “Sempre en Galiza” tivemos a oportunidade de debater sobre a vixencia desta obra en Ferrol na presentación do “Sermos” que recollía esta conmemoración. Vai alá 75 anos da súa publicación, mais tamén 35 da de “Castelao, contra a manipulación” que a Federación de Asociacións Culturais Galegas tirara como resposta […]

(0)

Fraguas

Dicir Fraguas na comarca de Tabeirós-Terra de Montes pode que xa non diga nada para a maior parte da xente. Morreu a case totalidade do seu alumnado daquel Instituto de Segunda Ensinanza da República na que el exerceu de mestre na Estrada. Non hai moito dicir Fraguas era motivo de vergoña colectiva de toda aquela […]

(0)

Scripta Minora ou palabras maiores: Manuel Cabada

Vén de presentarse máis un libro dun filósofo galego que logo de facer a súa carreira académica e investigadora durante toda a súa vida activa fóra do país, agora, desde a súa xubilación da Complutense e Comillas, volveu vivir á nosa terra e dedicarse xa a tempo completo a pensar en Galiza, ao fin tamén […]

(0)

As interaccións no baleiro fronte ás contradicións sobre o terreo

Marx di no posfacio á segunda edición do “Capital”: “O meu método dialéctico non só é fundamentalmente distinto do método de Hegel, senón que é, en todo e por todo, a antítese del. Para Hegel, o proceso do pensamento, ao que el converte mesmo, baixo o nome de idea, en suxeito con vida propia, é […]

(0)

Poñer a dialéctica cos pés na Terra

Hai moitos treitos do “Capital” nos que Marx deixa en evidencia a inversión causa-efecto que fan os lexitimadores da orde social a hora de analizar a economía, sobre todo, cando se fai desde as súas consecuencias morais. Un caso habitual que pon en evidencia é a contradición entre a defensa da estrutura patriarcal da familia […]

(0)

Para ler “O Capital”

Cantos benintencionados resumes, comentarios, comics, etc… para difundir esta obra. Mais, até que punto os introdutores deste tratado que quixeron alixeirar ou aforrar o esforzo dos interesados están a persuadir de pousar os ollos no “Capital” ou mesmo a substituír a súa lectura? O marxismo clásico adoita apelar a súa autoridade para anatamizar aos heterodoxos […]

(0)

Equivocouse Marx?

Así como calquera aniversario serve para lembrar, neste caso, todo apunta a que estamos diante dunha conmemoración que simplemente se usa para certificar a defunción, decretar o esquecemento e etiquetar de “cavernícola” a quen aínda se insira no seu ronsel. Tamén é certo que non é a primeira vez que se dá por morto este […]

(0)