Os primeiros cantantes en galego cun contido profundamente político e reivindicativo na ditadura franquista

(18)