Artigos de Francisco Graña

Perfil do colaborador
Outras colaboracións

“O club Bilderberg e a poboación mundial”

Resulta imprescindíbel reducir a poboación mundial a un número manexable para a elite, utilizando a falla de comida e auga Arredor de 150 persoas, políticos, banqueiros, membros da realeza, multimillonarios e empresarios, acordaron no Cumio do Club Bilderberg, facerse co control de toda a alimentación mundial, na xuntanza do mes de xuño deste ano, celebrada […]

(0)

As tres soberanias

Na situación do Imperialismo Global a conquista da Soberanía Nacional é a pre condición para poder acometer a liberación social; non existe emancipación das clases populares sen liberación nacional. Para alcanzala, os pobos oprimidos que loitan pola liberdade, necesitan romper cos vínculos de subordinación dependentes da xerarquización imperialista. A loita patriótica antiimperialista pola autodeterminación e […]

(0)

O capitalismo anormal

O capitalismo desenvolvido, sen dúbida constitúe unha excepción; unha anormalidade no conxunto deste sistema mundial, tanto en extensión coma no tempo histórico O capitalismo desenvolvido, sen dúbida constitúe unha excepción; unha anormalidade no conxunto deste sistema mundial, tanto en extensión coma no tempo histórico. Este modelo particular aséntase sobre a base do consenso social entre […]

(0)

“Españolismo”

Ás veces ouvimos esta palabra pensando que non pasa de seren unha ideoloxía, unha postura política ou unha actitude sen outra relevancia; porén non é só isto, é moito más. O españolismo constitúe, xa que logo, unha densa estrutura político, económico, social, cultural… e moitas cousas mais, fortemente centralizado historicamente por un militarismo e unha […]

(0)

A voltas co piñeirismo

A Galiza da “longa noite de pedra” foi campo abonado para influencia das ideas de Ramón Piñeiro. As dificultades para erguer organizacións propias do país no ámbito galego baixo a ditadura fascista, axudaron ao dominio destas ideas que reducen a acción galeguista á promoción da cultura galega como única actividade posíbel diante da represión das […]

(0)