Artigos de Francisco Graña

Perfil do colaborador
Outras colaboracións

CAPITALISMO GLOBAL

O feito de que hoxe o sistema capitalista abrangue todo o planeta, non denota que teña as mesmas particularidades en todo os territorios, espazos nacionais e culturais que ocupa. Tendo en conta o seu permanente movemento e dinamismo, moi superior as das precedentes formacións económico sociais. Porén, a acumulación e centralización do desenvolvemento capitalista no […]

(0)

A base social galega traballadora, chave para a emancipación da Galiza

No noso Pais, non é posible un avance progresista no camiño da súa liberación nacional sen o protagonismo e mobilización dun amplo sector social maioritario da súa xente traballadora. A ausencia dunha burguesia propia patriótica é clamorosa. Esta fracción comprende a meirande parte da poboación pouco colonizada pola dominación política e inxerencia cultural españolista A […]

(3)

OS ALICERCES DA DEMOCRACIA OCCIDENTAL

A Civilización occidental ciméntase nos valores herdados da Cultura grego romana e xudeo cristián, e no político, na concepción da Democracia co Imperio da Lei das Polis gregas e a cidade Estado de Roma. Na Atenas de Pericles, Democracia significaba (Demos=Pobo; Kratos=Poder), na que o Pobo está constuído polo total dos cidadáns da Polis, e […]

(0)

ASTURIES NACIONALIDADE HISTÓRICA ?

Hoxe, Podemos defende que Asturies se defina no seu Estatuto de Autonomía como unha “nacionalidade histórica”. Podemos Asturies, propón que o seu estatuto recolla que Asturies é unha “nacionalidae histórica”. Mais Izquierda Unida, IU-IX, quere deixar o debate sobre as “esencias” para o final do proceso de negociación; dí,”nos importa gañar o futuro, non incidir […]

(0)

Narrativa do fascismo español

Regresa de novo o fascismo coma ideoloxía das élites dominantes apegadas a violencia contra os pobos, para impedir o seu levantamento , mediante a imposición de rexímenes de terror para defender as oligarquías da cadea imperialista no nome da democracia, das patrias, pondo a lei e a orde coma protectores dos seus intereses. As causas […]

(0)

EURASIA. O futuro Poder Global dominante ?

Zbigniew Brzezinski (1928-2017), de orixe polaco, Conselleiro de Seguridade Nacional dos EEUU.definíu fai anos con moita clarividencia, as liñas mestras da política exterior norteamericana que permite aos EEUU manter unha posición única de gran potencia mundial dominante, expostos na súa obra “O Gran Taboleiro Xadrez”(1997), dando o seu enfoque xeopolítico desde unha perspectiva norteamericana cunha […]

(0)

Poder Xudicial, a Acrópole do Españolismo

Na Europa Occidental, no proceso de transición do feudalismo ao capitalismo creáronse as condicións necesarias para o xurdimento dunha proposta teórica da man do aristócrata frances Montesquieu.Esta proposición foi destinada a lexitimacion do desprazamento do Poder Absoluto desde a Monarquía feudal a burguesía capitalista para dar entrada no poder político a nova clase social emerxente, […]

(0)

GUERRA DE VACINAS

A chegada da pandemia do Covid-19 foi unha bendición divina para o Poder establecido, ao permitir revitalizar este Imperialismo Unipolar, mobilizando nos seus dominios unha guerra comercial cunha pugna entre as multinacionaís privadas do sistema pola participación nos beneficios e na procura de recursos públicos para o investimento privado no sector de farmacia e o […]

(0)

Bolivia na encrucillada

Retorno ao Goberno do Movemento ao Socialismo IPSP, -Instrumento Político para a Soberania dos Pobos- por certo, un título moi idóneo, xa que en Bolivia nunca aconteceu unha Revolución que con plenitude a liberara do asoballamento feudal capitalista herdado da antiga colonia española. O actual Estado Plurinacional construído pola maioría organizada dos pobos orixinarios segue […]

(0)

Socialismo nun só País

Xa há tempo dabondo que algunhas certezas alumiadas a raiz da Revolución de Outubro de 1917 téñense esgotado, non todas por suposto, o concepto de Socialismo entre elas. Porén, Marx e Engels describen no Manifesto Comunista diversas variantes antagónicas co Socialismo Ciéntifico. Así temos, o Socialismo Feudal, Socialismo Burgués, Pequeno burgués…..e outros. Os Pseudo-socialismos fascistas […]

(0)