Artigos de Alfredo López Ferández

Perfil do colaborador
Outras colaboracións

Ciclo do carbono e monte

Dentro dos ciclos da natureza nos que nos vemos inmersos e obtemos recursos fundamentais para a humanidade, como por exemplo o ciclo da auga, do nitróxeno, etc, atopámonos co ciclo do carbono. O carbono é un elemento presente a nivel planetario e que resulta compoñente principal na materia orgánica, por tanto a súa presenza actúa […]

(0)

2018, ano da toniña (Phocoena phocoena)

A toniña, Phocoena phocoena, é a especie de cetáceo que está na máis difícil situación de conservación, os seus efectivos están moi minguados, a súa taxa de reprodución é baixa, e as ameazas son cada día maiores sobre a especie. Cada vez que comprobamos o varamento dun exemplar vemos desaparecer literalmente a especie, un a […]

(0)

Unha balea azul a namorar na plataforma de Galiza

Dende o mes de setembro estamos recibindo informacións de mariñeiros e estudosos sobre a presenza das baleas azuis na plataforma de Galiza. Dende entón multiplícanse as preguntas que recibimos: é normal a presenza dos grandes cetáceos nas proximidades da nosa costa? Que significa? Vai ser así a partir de agora? É a primeira vez que […]

(0)

As cifras e os nomes da biodiversidade mariña

Sabiamos que nas Rías hai arroaces, mais, hai moitos cetáceos no noso mar? Esta pode ser unha pregunta tipo cando se dá en falar da fauna mariña, ata cabe a posibilidade de que o/a interlocutor/a coñeza a presenza dalgunha outra especie de cetáceo ademais dos arroaces. Imos tratar de expoñer a riqueza da biodiversidade mariña, […]

(0)

Cambio climático e aumento do nivel do mar

Din que todo o bo remata e así aconteceu co benigno clima na época da Idade Media. Do denominado óptimo climático medieval do Hemisferio Norte, entre o século X ao XIV, pasouse á pequena Idade do Xeo, dos séculos XIV ao XIX. Acaso serían os pampillos da Grenlandia (terra verde) os que inspiraron aos descendentes […]

(0)

O Movemento Ecoloxista da Galiza: papel, situación e perspectiva I

Diferentes conflitos sociais, pola defensa da terra e do xeito propio de vida, mais sen dúbida cun claro matiz de defensa ambiental, consciente ou non, marcaron a axitación social que propiciou a necesidade da posta en marcha de organizacións propias sectoriais e centradas no medio ambiente. Así pódense enumerar as loitas en contra dos encoros […]

(0)

En termos de conservación da natureza

A pasada fin de semana asistín, como experto convidado, a un congreso organizado polo estudantado da facultade de veterinaria da Universidade Autónoma de Barcelona, a temática era sobre os cetáceos. Trataron de centrar o tema na formación veterinaria, obxecto do seu propio pulso vital neste momento. Mais non se puido obviar, nunca se pode, a […]

(0)

Polución atmosférica e chisqueiro

A ausencia de choivas é un feito case insólito no noso país, aínda que cada vez teremos que nos afacer máis. A circulación atmosférica no Hemisferio Norte lanza borrascas continuamente do oeste cara ao leste, circulan nesa dirección baixo os tetos da corrente de chorro polar que circunvala o planeta, como unha boina xirando sobre […]

(0)

1,5 Terras e subindo

Baixo a denominación de pegada ecolóxica descríbese un indicador do impacto ambiental causado pola demanda humana. Xa temos falado algo deste concepto, mais compre insistir, e insistiremos… Mediante a pegada ecolóxica valórase a cantidade de territorio que precisamos para desenvolver as nosas vidas, é dicir, unha persoa na Galiza precisa dun número determinado de hectáreas […]

(0)

Propostas ambientais diante dun ciclo político de cambio

O discurso ambiental ficou desvalorizado diante da crise social e económica causada pola situación mundial inherente ao capitalismo. As formacións puxantes na area electoral basean o seu discurso en vender unha unidade da esquerda máis fictica ca real, e arremeter contra a corrución, mais descoñecemos cal é o seu programa, e concretamente cales son os […]

(0)