Artigos de Alberte Souto Souto

Perfil do colaborador
Outras colaboracións

Máis que unha reforma local

As institucións locais son o albo dos grandes poderes económicos, para poderen seguir aplicando o seu programa sen obstáculos, e de habelos, poder removelos con ferramentas xurídicas e económicas eficaces. Non é casual que a vindeira “reforma” de alcance que emprenderá o Goberno central sexa a do réxime local, logo de ter executado xa outras […]

(0)

A supervisión bancaria europea que vén

A teimuda negativa do españolismo a calquera alteración da vixente estrutura centralista de poder e institucional contrasta co seu entreguismo á hora de facer cesións de soberanía ás institucións europeas. Nestes días asistimos a unha reacción antidemocrática ante as aspiracións do pobo catalán a decidir o seu futuro a través precisamente de canles democráticas, como […]

(0)

Soberanía e avance social en Galiza

A intolerancia asoma con xenio. A dixestión dos resultados electorais en Catalunya está a abrollar de novo o desprezo cara a diversidade nacional e cultural. As voces que propoñen volver ao autoritarismo centralista branden de novo a Constitución para esmagar as aspiracións democráticas de mudanzas fundamentais na distribución do poder político. Outra volta, o texto […]

(0)

Sen vivenda nin xustiza

As palabras de Pilar Rodríguez, unha galega xubilada residente en Barcelona e abocada ao desafiuzamento da súa vivenda habitual por avalar un préstamo dun fillo, transcritas hai uns días nun xornal de difusión estatal, son contundentes: “A xustiza é moi inxusta. É xusta só para os ricos”. Esa valoración é, en realidade, a tradución coloquial […]

(0)

Crise e amortecemento democrático

Hai apenas unhas semanas, co gallo do óbito de Gregorio Peces Barba, os xornais volveron a estar salpicados de opinións e informacións laudatorias do proceso constituínte e do texto constitucional vixente no Estado español. De novo, volveu a saír á palestra a descentralización política que se deseñou na Constitución de 1978, a súa consolidación co […]

(0)

O caos que anticipa o rescate

A xestión da crise financeira no Estado español foi acompañada dun ronsel de normas legais, todas elas aprobadas con urxencia, deseñadas para mudar o mapa bancario cara unha maior concentración e centralización. Malia as invocacións de atinxir unha maior solvencia das entidades financeiras, restituír o crédito, ou garantir os dereitos dos depositantes, o realmente prioritario […]

(0)

A debacle fiscal consentida afía as tesoiras

A recadación fiscal sobre as rendas altas diminúe de xeito parello á aprobación de novos retallamentos sociais A vaga de retallamentos en gasto público, na súa maior parte destinado a satisfacer necesidades sociais dunha ampla maioría de persoas que, de ter que acudir a operadores privados a prezos de mercado non poderían ter cubertas, está […]

(0)

Orzamentos en clave concursal

As contas xerais do Estado para 2012: persistir no declive económico para evitar a intervención Ao longo das últimas semanas, o comportamento dos máis significativos membros do Goberno central, incluído o seu Presidente, aseméllase máis ao dun equipo de avogados e economistas encargados de presentar un concurso de acredores que as contas públicas do Estado. […]

(0)

O déficit como pretexto, o centralismo é o modelo

A profundidade da crise económica e social que estamos a atravesar, lexitima calquera apelación a emprender reformas desde o ámbito político que afecten tanto á estrutura institucional e política, como aos dereitos económicos atinxidos por mor de conquistas sociais. Estamos a ver como desde gobernos e institucións sostidas por formacións políticas con ideoloxías conservadoras e […]

(0)

Un colosal engano percorre Europa

Apenas unha conversa informal, cuxo contido avanza cales son as verdadeiras intencións do Goberno español de seguir adoptando políticas que degraden as conquistas sociais – neste caso no eido dos dereitos laborais-, transcendeu sobre o último e tamén “informal” Consello Europeo celebrado a finais de xaneiro de 2012 en Bruxelas. A recreación de dita anécdota […]

(0)