Moitos creen que as crises económicas -na súa xénese, desenvolvemento e desenlace- obedecen a unha mecánica interna e inexorable do sistema capitalista e que dito proceso, alén de matices máis ou menos accesorios, se produce de forma caótica e natural. Sen embargo, se estudamos as crises financeiras máis importantes acaecidas nos séculos XIX, XX e […]

(0)